Kullens Skutseglares Årsbrev för 2018

Föreningen Kullens Skutseglares Årsbrev för verksamhetsåret 2018

Inför säsongen 2018 genomförde vi ett stort arbete på skutan . Stormasten skulle få en längre fast toppstång då masten hade blivit skadad under 2017. Masten blev nu ca 2,5 meter längre, fått vantspridare samt ett ”edselhuvud”  monterat på masten. Detta arbete gjordes  på varvet i Gilleleje och samtidigt fick skrovet en översyn. Masten blev bra och längden gör att vi kan ha ett större toppsegel och på så sätt förbättra segelegenskaperna. Inför 2018 har vi också sytt nytt storsegel och nytt mesansegel dessa har också betytt mycket för säkerheten och segelegenskaperna på skutan.

Varvsbesöken kostar mycket pengar men är nödvändiga för att hålla skutan i bra skick.
Medlemmarna har lagt ner ett stort arbete på skutan och nu är hon i mycket bra skick och ser verkligen fin ut. Vi är nöjda över att  Valkyrien är i ett sjövärdigt skick och att säkerheten är god . Under oktober månad fick Valkyrien ett ”kosmetiskt lyft” då  Marina Crawford målade en snygg ”vit snobblinje” på skrovet. Nu kan vi bättre se Valkyriens vackra linjer.

Ekonomin är en ständig källa till oro för föreningen men tack vare trogna sponsorer och bidragsgivare och medlemsavgifter får vi verksamheten att fungera.
Charterseglingar, lägerseglingar och övriga seglingar  betyder också mycket för ekonomin.

Under 2018 har vi haft följande sponsorer och bidragsgivare:                         

Helsingborgs Fartygsbefälhavare Sällskap ,Bästa Bostaden AB i Viken, Höganäs Kommun, AM Laurin Åkeri AB  Swedbank, Lindengruppen, Skånska Redares understödsfond,  Stiernstedtska Kulturfonden, Way2SourseAB,
Stort tack för Era bidrag !

Antalet medlemmar i föreningen är ca 140 st .
8 st styrelsemöten har genomförts under 2018.

Verksamheten 2018>
Under 2018 har Valkyrien seglats under ca 70 dagar 6st läger/medlemsseglingar har genomförts under 33 dagar.
Under årets seglingar har vi besökt många hamnar där vår fina skuta har kunnat beskådats och besökts. Här följer en sammanfattning över besökta hamnar 2018:

Gilleleje, Råå, Helsingborg, Landskrona, Rungstedt, Mölle, Hornbaek, Halmstad, Hallands Väderö, Anholt, Donsö, Källö-Knippla, Åstol, Klädesholmen, Skärhamn, Öckerö,
Göteborg, Trollhättan, Vänerborg, Sunnanå, Lurö, Mariestad, Sjötorp, Spiken, Läckö,
Lidköping, Åmål, Tössebäck, Bohus, Varberg, Mölle,

Landskronaseglingar:

Den 1 juni seglades skutan ner till Landskrona för att segla med ”Landskroniter”. Dessa seglingar har blivit mycket populära och det är trevligt att kunna erbjuda seglingar från Landskrona till Danmark och Ven. Stort tack till besättningarna .

Scoutseglingar:

Årets scoutseglingar genomfördes som ”familjeseglingar” där yngre scouter  med föräldrar deltog . Detta koncept blev mycket lyckat och kommer att genomföras även under 2019.

Veckoläger:

Det första lägret startade den 1 juli från Höganäs med ungdomar från Karpaterna i Polen.Ungdomarna var nybörjare och fick nu uppleva hur det är att segla ombord på en skuta. Seglingen gick från Höganäs över Hallands Väderö, Anholt, Donsö,  och avslutades på Klädesholmen söndagen den 8 juli och då hade den fina varma sommaren startat. Alla ombord tyckte att seglingarna hade varit fantastiska.

Det andra veckolägret  8st medlemmar hade hyrt Valkyrien en vecka . Start den 9 juli från Klädesholmen och vidare upp längs Göta Älv till Trollhättan. Vi hade planerat in tre lägerseglingar i Vänern och detta var den första. Lurö, Mariestad, Sjötorp, Spiken och Läcköslott besöktes. Seglingen avslutades i Lidköping.

Det tredje lägret
startade den 15 juli från Lidköping. Målet denna gång var att segla till Åmål och deltaga på en skutträff. Under denna segling inträffade en ”dramatisk händelse” då man seglade in till Mariestad. I den trånga inseglingsrännan ökade vinden och vred emot. Startmotorn fungerade inte och besättningen beslöt att ”nödankra”.
Efter lite ”våld” på startmotorn kom maskinen igång och väl i Mariestad beställdes en ny startmotor. Inom ett dygn är den nya startmotorn monterad trots att den levererades från Gent i Belgien. Efter Lidköping besöktes Åmål, Tössebäck och lägret avslutades i Trollhättan.

Fjärde lägret påmönstring söndagen den 22 juli i Trollhättan och därefter startade färden mot Göteborg. Efter en lång dag från Trollhättan och med slussning och kraftig motvind förtöjde man skutan i Bohus vid en småbåtshamn. Under några dagar därefter seglade man runt i Göteborgs södra skärgård. Den 25 juli gick man från Donsö till Varberg och Halmstad därefter ner till hemmahamnen. Lördagen den 28 juli var Valkyrien hemma igen .

 Övriga aktiviteter under 2018
1. Under många år har vi deltagit SAR:övningar (Sjöräddningsövning) och i år var övningen förlagd runt Kullen.
2.
Våra Torsdagsseglingarna har varit mycket  uppskattade och antalet deltagare har ökat
3. I år har vi seglat  med konfirmander från Allerum-,Brunnby- och Höganäsförsamling .
4
. Elever från Rönnowska skolan i Helsingborg har också seglat med Valkyrien
5. Utbytesstudenter från Kina som besökt Kullagymnasiet har seglat med Valkyrien
6
. Valkyrien har också deltagit i Höganäs kommuns Kulturnatt och Matmarknaden i Höganäs hamn.


Årsmötet 2018
Mötet hölls den 14 april och genomfördes enligt stadgarna .
Efter möte berättade Bent Elgaard  till egna bilder om orkanen Irmas ”härjningar” på
charterbåtar i västindien vintern 2017.


Hemsidan
Gå in på vår hemsida för mer information
www.valkyrien.se
På hemsidan kan man boka in sig för torsdagseglingar.


Övrigt
Årsmötet kommer att hållas lördagen den 13 april kl 14 HBS-klubblokal
Planering över 2019 års lägerseglingar. Se bilaga
Inbetalningsblankett. Se bilaga


Tack

Vi vill återigen tacka våra sponsorer och bidragsgivare under 2018 utan dessa bidrag hade vi inte kunnat driva vår verksamhet.
Välkomna ombord på Valkyrien under 2019!

Nyhamnsläge den 24 oktober 2018 ! Styrelsen för Kullens Skutseglare
Styrelsen för 2018
Ordförande                           Lars Evaldsson                       Bokningsansvarig
Viceordförande                      Per-Olof Persson                    Webbansvarig,skrov/däck
Sekreterare                         Anders Wikström                  Sekreterare
Kassör                                  Marcus Bergelin                     In-utbet.Medlemsregister
Ledamot                                Louise Molinder                      Ungdomssektionen
Ledamot                                Pawel Radzim                         Säkerhet för skrov/rigg
Ledamot                                Rolf Andersson                                            Säkerhet för maskin
Suppleant                              Christer Ericsson                   Webb samt underhåll däck/rigg
Suppleant                              Lennarth Gustafsson              Underhåll däck/skrov/rigg
Suppleant                              Marina Crawford                    Underhåll däck/skrov/rigg
Teknisksupport o underhåll      Sören Elén samt Torben Brattström

 


«