Valkyrien 80 år 2015

Vår vackra skuta fyllde 80 år 2015!!

Se jubileumsbilder under “Bilder –>Valkyrien 80 år”