Föreningen och Skutan

 

 

Föreningen Kullens Skutseglare

Är en ideell förening som bildades 1997
med syftet att anskaffa och driva ett
skolfartyg i Kullabygden.
Syftet med verksamheten är att skapa;
gemenskap, kamratskap, medansvar,
medbestämmande och kunskap om hav,
segling och om livet ombord i ett segelfartyg.
Föreningen skall ha en verksamhet där teori
och praktik stödjer varandra samt att
människor i olika åldrar och från olika
bakgrund skall kunna arbeta tillsammans
för ett gemensamt mål.
Genom lägerverksamhet vill föreningen kunna
erbjuda skolor i kommunen nya former av
undervisning och skolresor.

Föreningen vill slutligen med sin verksamhet bevara den
sjöfartstradition som finns i Kullabygden samt skapa
ansvarskännande samhällsmedborgare som tar en mer
aktiv del av närsamhället.

Valkyrien

Under hösten 1998 förvärvade föreningen galeasen Valkyrien från Danmark. Fartyget, som ursprungligen byggdes som ålkvass 1935, är efter en omfattande renovering och ombyggnad i ett mycket bra skick.
Fartyget skall kunna härbärgera tre besättningsmedlemmar och elva elever vid längre seglingar.

 

Fakta om Valkyrien:
Byggd av:
C. Jensen & Söner i Nyborg/Danmark.

Mått:
14,8 (19,1 med peke) x 4,05 x 2,05Bruttoregisterton:
16,0

Motor:
Volvo 100 kW, turbodiesel. Bränsleåtgång vid normalgång ca 8-10 liter/timma.

Tankar (rostfria):
Ca 400 liter diesel och 700 liter vatten.

Antal kojplatser:
12st (om man trängs lite).

Värme:
Vattenburen värme med separat dieselvärmare alternativt drift på motor.

 

 

 

 

Navigationsutrustning:
GPS, VHF, Radar samt ekolod

Byssan:
Inbyggnadsugn gasol, häll med tre gasolplattor, två kylar.

Säkerhetsutrustning:
Nödstyrning, SART, två flottar, två stormpumpar, tre elektriska länspumpar, brandsläckningssystem i motorrum, tre pulversläckare samt räddningsvästar.

Segel:
Jagare, yttre Klyvare, inre Klyvare, Fock, Storsegel, Mesansegel samt Toppsegel och Mesanstagsegel.
I allt ca 200 kvm.

Totalrenoverad 1992-1995 av förre ägaren, ombyggd våren 1999 av Kullens Skutseglare. Totalkostnad efter ombyggnad och utrustad enligt föreningens krav ca 1.300.000:-.