Läger 3

Fyn Rundt 2016 med Valkyrien af Höganäs

Pawel Radzim  mönstrade sin besättning för Fyn Rundt 2016 söndagen 24 juli i Korsör. Akterut befanns POP med sin Kerstin, enda kvinna ombord. I salongen regerade med vänlig hand Christer Ericson tillsammans med Mannix Khil, ende representant för en yngre generation. Ursprungligen var det väl tänkt att han skulle haft ytterligare skeppskamrater, unga och raska män som dessutom var med på Fyn Rundt 2015. Dessvärre fick dessa sjöstarka gossar ersättas av äldre sjöbussar, i något fall  jämårig med fartyget. Så för om masten hukade den som ur ett bräckligt minne skriver dessa rader samt dennes kusin, Tommy Hansson, som nära nog hade sjanghajats till denna vecka  ”Med Fyn om babord”.

Vi släppte förtöjningarna i Korsör men kunde inte lämna kajen enbart för segel, vilket vi gjorde 2015. Väl ute i Bälten fick vi genast känning av det som är den största utmaningen nämligen att förhålla sig till de variabla strömförhållandena i dessa vatten. Alltnog, fram emot kvällen var vi väl förtöjda i Nyborg.

Följande dag började allvaret med morgonmad i tält på kajen och sedan start för segling till Kerteminde. På nytt kamp mot nordgående ström innan vi kunde falla av under Storebältsbron. Under vissa omständigheter är det tillåtet att ta -hjälp av skruen, dvs starta maskinen. Det resulterar i ett tillägg på 3 poäng. Detta var dock inte något som vi nedlät oss till (även om det kanske skulle ha lönat sig resultatmässigt). Se närmare i resultatlistan som finns på www.fyn-rundt.dk

Det visade sig under dagarna som kom att besättningen blev bättre och bättre på att hantera båten. Inte minst Mannix fick slita, ung och rörlig. Hans snabba förflyttningar över däck fick mig att minnas en stående order som gällde för en värnpliktig örlogssjöman: All förflyttning sker medelst språng! Lika snabb är Pawel som skam till sägandes var den ende som snabbt och säkert kunde slå den timmerstek som behövs vid sättningen av stortoppseglet. Lika snabb var han också i land där han lik en sentida Hermes for iväg på sin elektriska wheelboard.

Jämfört med Fyn Rundt 2015 gynnades vi av riktigt bra väder, sol och frisk vind som passar Valkyrien väl. Vi lyckades också bättre resultatmässigt och gladdes särskilt åt att kunna manövrera ut vår medtävlare Noatun. Vi några tillfällen förra året tog de sig förbi oss kraftfullt sjungande Vem kan segla förutan vind. Nu tog vi revansch på samma sätt!

Det blev en rad intensiva seglingsdagar med otaliga segelmanövrar och mycket trim och många spännande moment.  På etappen Middelfart – Assens till exempel siktade vi den danska stålskonerten Freia högt uppe i lovart på en sträckbog för SB halsar. Hon seglade snabbt men kunde inte hålla vår höjd. Hon föll ner på oss och trots att hon var lovartsbåt lyckades hon inte täcka oss och segla om. Luffningen pågick under ca tio minuter innan hon fick ge upp och slå. Jag lyckades fånga detta i en kort filmsekvens från Valkyriens förlucka. Se klippet Freia af Svendborg.

Av hamnbesöken och allt trevligt där, musik, fyrverkeri m m ska jag  endast  nämna besöket i Marstal.  Till exempel Eriksens Plads, dvs ett gammalt träbåtsvarv med bandsåg, cutterhyvel, spantmallar m m. Eller Navigationsskolan. Eller Sjöassuransbankens vackra hus. Och dessutom ett genuint sjömanssjapp, där ölen är något billigare än på andra ställen. Med fast hand styr och ställer krogmadamen över sina gäster. Hörs det inte rentav pianospel från stället? Chopin? The Entertainer? Utanför finns Hermes´ bevingade sandaler och innanför dörren finns vår mångförslagne skeppare vid pianot. Sådant minns man!

För övrigt måste jag till slut nämna, ifall någon inte redan känner till den, Carsten Jensens fantastiska, dokumentära  roman  Vi, de druknade som berättar Marstals sjöfartshistoria från 1850 och framåt. Läs den boken!

Av deltagarlistan framgår att den svenska flaggan fördes av fem fartyg eller båtar. I den stora klassen var Constantia helt outstanding med 4 förstaplatser  och 1 andraplats. Överlägsen totalseger för Solnaskutan, alltså. Tröst för danskarna är att skutan är byggd i Danmark.

Lennart Lindstedt, januari 2017