Sponsorer

Faddrar

Fam.M Wendt

Bästa Bostaden i Viken

Linden Gruppen Höganäs

Sparbanksstiftelsen Gripen

Sponsorer

Höganäs Kommun

TeMiCo AB

Stiernstedtska Kulturfonden

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Helsingborgs Fartygsbefälhavares Sällskap

Way2source AB

AM Laurins Åkeri AB Landskrona