Valkyrien


 

Under hösten 1998 förvärvade föreningen galeasen Valkyrien från Danmark. Fartyget, som ursprungligen byggdes som ålkvass 1935, är efter en omfattande renovering och ombyggnad i ett mycket bra skick.
Fartyget skall kunna härbärgera tre besättningsmedlemmar och elva elever vid längre seglingar.

Fakta om Valkyrien:
Byggd av:
C. Jensen & Söner i Nyborg/Danmark.

Mått:
14,8 (19,1 med peke) x 4,05 x 2,05 Bruttoregisterton:

16,0

Motor:

Volvo 100 kW, turbodiesel. Bränsleåtgång vid normalgång ca 8-10 liter/timma.

Tankar (rostfria):     

Ca 450 liter diesel och 700 liter vatten.

Antal kojplatser:                                               12 st (om man trängs lite).

Värme:                                           Vattenburen värme med separat dieselvärmare alternativt drift på motor.

 

 
 
Navigationsutrustning:
GPS, VHF, Radar samt ekolod.

Byssan:
Inbyggnadsugn gasol, tre fristående gasolplattor, två kylar.

Säkerhetsutrustning:

Nödstyrning, SART, två flottar, två stormpumpar, tre elektriska länspumpar, automatiskt brandsläckningssystem i motorrum, tre pulversläckare, samt räddningsvästar.

Segel:
Jagare, yttre Klyvare, inre Klyvare, Fock, Storsegel, Mesansegel samt Stor- & Mesantoppsegel och Mesanstagsegel.
I allt ca 200 kvm.

Totalrenoverad 1992-1995 av förre ägaren, ombyggd våren 1999 av Kullens Skutseglare. Totalkostnad efter ombyggnad och utrustad enligt föreningens krav ca 1.300.000:-.

 

Marine Traffic  (klicka på bilden)