Hyra Valkyrien


En heldag ombord eller varför inte övernattning i någon av skutans hängkojer?

Vi brukar då segla runt Kullaberg, till Ven eller till Danmark i form av hel- eller halvdagsseglingar samt dygnsseglingar. Alla som följer med deltar aktivt i segling, navigation och andra sysslor ombord. Vi har seglat ett hundratal charterseglingar genom åren och dessa har alla varit mycket uppskattade. Fartyget är fullständigt utrustat för läger och charterverksamhet.

Ombord finns plats för tio övernattande gäster. Över dagen tar vi maximalt 12 passagerare . Vi kan även ordna med all mat och förtäring ombord.

Ersättningen för charterverksamheten går oavkortat till föreningen och driften av fartyget. En charterbeställning från er gynnar därför föreningens ideella ungdomsverksamheten i Kullabygden!

För bokning och mer information kontakta bokningsansvarig,

Lars Evaldsson, tfn 070-814 55 78

lars.evaldsson@telia.com

 

Tariff för Kullens Skutseglare och T/S Valkyrien


Seglatskostnad Medlem/Förening (enligt §19 i Policy för brukande)
Tariff/motorgångtimme 100
Per dag 1000/2000
Per dygn (övernattning) 1400
Vid lägerskola för junior skall följande summa/dygn/elev tillfalla skutan 75
Vid seglarskola/arrangemang för vuxen skall följande summa/dygn/person tillfalla skutan 100
Skadekostnad/andel av föreningens självrisk, max. 5000
Charterhyra Företag
Tariff/motorgångtimme 100
Hel dag utan övernattning 6000
Halv dag 4000
Första dygnet 8000
Följande dygn (per dygn) 6000
Avbeställningsavgifter, % av avgift för bokad seglats
Avbeställning senast 5 veckor innan seglats 10%
Avbeställning senast 3 veckor innan seglats 20%
Avbeställning senare än 3 veckor innan seglats 30%
Avbeställning senare än 1 vecka innan seglats 35%