Föreningen Kullens Skutseglare

 

Är en ideell förening som bildades 1997 med syftet att anskaffa och driva ett skolfartyg i Kullabygden.

Syftet med verksamheten är att skapa gemenskap, kamratskap, medansvar, medbestämmande och kunskap om hav, segling och om livet ombord i ett segelfartyg. Föreningen skall ha en verksamhet där teori och praktik stödjer varandra samt att människor i olika åldrar och från olika bakgrund skall kunna arbeta tillsammansför ett gemensamt mål. Genom lägerverksamhet vill föreningen kunna erbjuda skolor i kommunen nya former av under visning och skolresor.

Föreningen vill slutligen med sin verksamhet bevara den sjöfartstradition som finns i Kullabygden samt skapa ansvarskännande samhällsmedborgare som tar en mer aktiv del av närsamhället.

Kullens Skutseglare har i dag drygt 130 medlemmar i olika åldrar och  ett varierande program för alla, nya som gamla “seglare”. Följ med ombord och känn gemenskapen, glädjen och friheten.

Bli medlem du också!

Medlemsavgift:  Junior (under 21)  100:-

                             Vuxen                     200:-

                             Familj                      400:-

                            Företag/förening   500:-

                            Bankgiro                 5425-7878

 

Kullens skutseglares årsbrev 2021 finns här.

Kommande

 

Styrelsen 


Ordförande                       Lars Evaldsson

                                              ordf@valkyrien.se

Vice ordförande                Per-Olov Persson

                                             webmaster@valkyrien.se

Kassör                                 Marcus Bergelin

                                               kassor@valkyrien.se

Sekreterare                       Rolf Andersson

                                               sekr@valkyrien.se

Ledamot                              Marina Crawford

Ledamot                              Pawel Radzim

Ledamot                              Lennarth Gustafsson

Ledamot                              Christer Ericson

Suppleanter                        Karl-Erik Åkerblom

                                               Johan Nordström

                                               Anders Wikström

                                              

 

Ett varmt tack till alla våra bidragsgivare

Faddrar

Fam. M Wendt

Bästa Bostaden i Viken

Linden Gruppen Höganäs

Stiftelsen Gripen

Swedbank

Sponsorer

Höganäs Kommun

Temico AB

Stiernstedtska Kulturfonden

Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

Helsingborgs Fartygsbefälhavares Sällskap

AM Laurins Åkeri AB Landskrona

Skånska Redares Understödsfond

Way2source AB

Bert Burger

Icke att förglömma alla fonder, föreningar och enskilda medlemmar som stöttat oss under årens lopp.  TACK!