Föreningen Kullens Skutseglare

 

Är en ideell förening som bildades 1997 med syftet att anskaffa och driva ett skolfartyg i Kullabygden.

Syftet med verksamheten är att skapa gemenskap, kamratskap, medansvar, medbestämmande och kunskap om hav, segling och om livet ombord i ett segelfartyg. Föreningen skall ha en verksamhet där teori och praktik stödjer varandra samt att människor i olika åldrar och från olika bakgrund skall kunna arbeta tillsammansför ett gemensamt mål. Genom lägerverksamhet vill föreningen kunna erbjuda skolor i kommunen nya former av under visning och skolresor.

Föreningen vill slutligen med sin verksamhet bevara den sjöfartstradition som finns i Kullabygden samt skapa ansvarskännande samhällsmedborgare som tar en mer aktiv del av närsamhället.

Kullens Skutseglare har i dag drygt 130 medlemmar i olika åldrar och  ett varierande program för alla, nya som gamla “seglare”. Följ med ombord och känn gemenskapen, glädjen och friheten.

Bli medlem du också!

Medlemsavgift:  Junior (under 21)  100:-

                             Vuxen                     250:-

                             Familj                      500:-

                            Företag/förening   500:-

                            Bankgiro                 5425-7878

                            Inbetalningskort: 

Kullens skutseglares årsbrev 2023 finns här.

Kommande

 • Styrelsemöte
  • 2024-08-19
  • Höganäs
 • Kulturnatten Höganäs
  • 2024-09-14
  • Höganäs
 • Styrelsemöte
  • 2024-10-10
  • Höganäs
 • Avriggning
  • 2024-10-20
  • Höganäs
 • Täckning?
  • 2024-10-26
  • Höganäs
 •  

  Styrelsen 


  Ordförande                       Lars Evaldsson

                                                ordf@valkyrien.se

  Vice ordförande                Per-Olov Persson

                                               webmaster@valkyrien.se

  Kassör                                 Marcus Bergelin

                                                 kassor@valkyrien.se

  Sekreterare                       Rolf Andersson

                                                 sekr@valkyrien.se

  Ledamot                              Marina Crawford

  Ledamot                              Pawel Radzim

  Ledamot                              Lennarth Gustafsson

  Ledamot                              Sören Elén

  Ledamot                              Karl-Erik Åkerblom

    Suppleanter                     Christer Ericsson

                                                 Ove Järaas

                                                

   

  Ett varmt tack till alla våra bidragsgivare

  Faddrar

  Fam. M Wendt

  Bästa Bostaden i Viken

  Linden Gruppen Höganäs

  Stiftelsen Gripen

  Swedbank

  Sponsorer

  Höganäs Kommun

  Stiernstedtska Kulturfonden

  Gyllenstiernska Krapperupsstiftelsen

  Helsingborgs Fartygsbefälhavare Sällskap

  AM Laurins Åkeri AB Landskrona

  Stiftelsen Skånska Redares Understödsfond

  Riksantikvarieämbetet

  Bert Burger

  Icke att förglömma alla fonder, föreningar och enskilda medlemmar som stöttat oss under årens lopp.  TACK!

  Uppdaterad 2024-05-03