Alla seglingar

 

Torsdagsseglingar


Under för- och eftersommaren seglar vi ut i Öresund de torsdagskvällar som väder och vind tillåter och Valkyrien är hemma. Se under Kalender vilka torsdagar det är!

Valkyrien lägger ut från Höganäs Hamn (längst ut på piren) kl.18.00 (samling kl. 17.30) och är i hamn ungefär 21.00.

 Det finns plats för 12 deltagare och först till kvarn gäller så anmäl dig gärna här.

 Alla är välkomna till en trevlig segling med oss på Valkyrien.

Aktuellt om nästa  torsdagssegling här 

 

OBS!!

Som medlem seglar  du  med oss kostnadsfritt  på torsdagsseglingar.

Vi erbjuder de som inte redan är medlemmar att bli det. Kostnad 250:- per vuxen, 100 per ungdom och 500 för familj. Medlemsskapet gäller för resten av detta år  och kan erläggas i samband med torsdagsseglingen.

Betalning kan ske kontant eller med Swish till nr 123 354 27 76.


Landskrona seglingar

Under tiden 18 maj till den 21 maj 2023 arrangerar vi

seglingar till och från Landskrona. 

Anmälan till lennarth.gustafsson@gmail.com

Valkyrien i Landskrona 202

Dessa blev tyvärr inställda pga för lite bokningar!

 


seglingar

                                 Seglingsprogram för T/S Valkyrien sommaren 2023

Landskronaseglingen:

v20 18/5-21/5

Vi segiar dagseglingar och utgår från Landskrona till Ven/Dansk hamn
Ånsv: Lennarth Gustafsson


Dagsegling    1:   

v24 11/6/-14/6       

Under denna vecka seglar vi dagseglingar och utgår frän Höganäs
                                       Ansv:Axel, Lars


Familjesegling FS1         

V24 15/6-17/6

Vi seglar runt i Öresund och besöker olika hamnar

                                        Ansv: Torben, Rolf


Dagsegling 2:

v25   18/6-22/6

Dagseglingar Må-To vi utgår från Höganäs
                                        Ansv: PoP, Lars

 

 lägersegling 1: 

v26 25/6-2/7

En lägersegling till Danmark för att deltaga på Nordisk Skutträff
i Hals, Mariagerfjorden och Hobro. Avmönstring i Hobro,Danmark
                                          Ansv: Lennarth, Axel


Lågersegling 2

v27 2/7-9/7

 Vi seglar från Hobro till Bohuslän

Avmönstring i Skärhamn
                                          Ansv:  Pawel, Pop


Lägersegling 3:

V28 9/7-16/7

En segling i Bohuslän där vi besöker naturhamnar och kända hamnar

Avmönstring i Skärhamn                  

                                           Ansv: Sören

OBS! Lägret är fulltecknat!


Lägersegling 4:

v29 16/7-23/7

 Efter några dagar i Bohuslän. Seglar vi söder ut och besöker Läsö och Anholt.                                                                                             Avmönstring i Höganäs

                                          Ansv: Lennarth, Sören


Dagsegling 3:

V30 24/7- 30/7

Vi seglar t.o.r från Höganäs och kan besöka olika hamnar i norra Öresund.

 


Dagsegling 4:

V31 30/7-6/8

Vi seglar t.or från Höganäs och kan besöka olika hamnar.

 


 

Avgifter för de olika seglingarna:

Landskrona seglingen: Vuxen 500 kr/st  barn 300 kr/st . Fika ingår

Dagseglingar:
Vux 500 kr/st barn 300 kr/st Fika ingår. Om lunch serveras så tillkommer 100 kr/pers

Familjesegling:
En dag, vuxen 500 kr/pers barn 300 kr/pers, Lunch 100 kr/vuxen och 50kr/barn
                         Två dagar 1000 kr/vuxen, barn 500kr. 2st luncher 1st middag 1 st frukost 250kr/vux 100kr/barn

Lägersegling:
Avgift 4500 kr/vuxen och 3500 kr/ungdom. Vuxen är över 20 år. Logi och mat ingår

Medlemssegling
:  Dygnskostnad 1600 kr/dygn diesel kostnad 150 kr/h Deltagarna betalar maten själva.

Representationssegling:
Gäster/passagerare betalar samma avgifter som dagsegling/familjesegling. 
                                                              

Anmälan sker här 

Anmälningsavgiften 500kr.  Sättes in på Bg: 5425-7878.

OBS! Ange alltid namn och adress/email på deltagaren och till vilken segling som anmälan avser.
För mer information kontakta Lars 0708-145578 eller Sören 042-344100 eller www.valkyrien.se