2021 års första torsdagssegling är planerad till den 20 maj
Skeppare: 

 

Nästa torsdagssegling 
Den 27 maj 2021