2022 års första torsdagssegling är planerad till den 12 maj
Skeppare: Lars Evaldsson

 

Nästa torsdagssegling 
Den 19 maj 2022

Skeppare: Marcus Bergelin