Verksamhetsberättelse 2019

Kullens Skutseglares Årsbrev för verksamhetsåret 2019


Föreningen

Nu har vi seglat med vår skuta T/S Valkyrien i över 20 säsonger och årets verksamhet har präglats av stort engagemang och många positiva upplevelser. Detta känns fantastiskt bra. Vår skuta är också i mycket bra skick och endast underhållsarbete har behövts göras under 2019.Ett nytt fint tak till nedgången har tillverkats av Sören. Stort tack .Styrelsen vill också passa på att tacka alla som hjälper till med  arbetet på skutan. Vid avrustningen fann vi att peket angripits av röta och ett nytt måste tillverkas. Tack vare Nyhamnsläges Såg & Båtbyggeri har vi redan fått ett ”råämne” till ett nytt peke. Vi tackar för gåvan.
I år har vi inte gjort något varvsbesök vilket innebär besparingar. Våra varvsbesök är inplanerade så att vi bör göra ett besök ca vart annat år. Vi har också anslutit oss till   ”EKAN” (ett egen kontroll arbete som avser säkerhet-,underhållarbete av skutan) detta sker genom Transportstyrelsen överseende.
 
Ekonomin är en ständig källa till oro för föreningen men tack vare trogna sponsorer och bidragsgivare och medlemsavgifter får vi verksamheten att fungera.
Charterseglingar, lägerseglingar och övriga seglingar  betyder också mycket för ekonomin. Vi också få in  flera gåvor och 5000 kr/lån under föregående år.

Under 2019 har vi haft följande sponsorer och bidragsgivare:                          Helsingborgs Fartygsbefälhavare Sällskap ,Bästa Bostaden AB i Viken, Höganäs Kommun, AM Laurin Åkeri AB  Swedbank, Lindengruppen ,Skånska Redares understödsfond, Way2SourseAB,
Stort tack för Era bidrag !

Antalet medlemmar i föreningen är ca 200 st .
8 st styrelsemöten har genomförts under 2019.

Verksamheten 2019
Under 2019 har Valkyrien seglats under ca 70 dagar 6st läger/medlemsseglingar har genomförts under 42 dagar med 40 st övernattningar.Under 2019 har vi även haft dagseglingar för familjer.
Under årets seglingar har vi besökt många hamnar där vår fina skuta har kunnat beskådats och besökts. Här följer en sammanfattning över besökta hamnar 2019:

Gilleleje, Råå, Helsingborg, Landskrona, Rungstedt, Mölle, Hornbaek, Hollbaeck,Limhamn,Falkfort,Falsterbokanalen,Ystad,Skillinge,Simrishamn,Hörvik,Tjärö,
Karlshamn,Hasslö,Utklippan,Hanö,Hällevik,Noggersund,Dragör,Viken


Landskronaseglingar:
Dessa seglingar har blivit en tradition och är mycket välbesökta.
I år så seglade vi den 1 och 2 juni från Landskrona till Rungstedt T/R.
Fina seglingar med mycket vind.

Scoutseglingar:

Årets scoutseglingar delades upp med först en dagssegling för scoutledare så dessa kunde ”trimmas” in på skutan. Andra seglingen hade 7 st elev och 4 st ledare ombord .
Seglingen genomfördes under tre dagar från Höganäs till Limhamn. Fina seglingsdagar!
Veckoläger:
Det första lägret
var ett medlemsläger som startade den 30/6 i Limhamn. Deltagarna bjöds på mycket vind och regn längs skånska sydkusten upp till Karlshamn. Sommarens blåsigaste vecka. Avmönstring i Karlshamn den 7/7
 
Det andra veckolägret  var ett vuxenläger med 6 st deltagar Start den 7 juli från Karlshamn. Seglingarna genomfördes framför allt i Blekinges skärgård mellan Utklippan och Hanö. I Hällevik blev besättningen fullt sysselsatta med att deltaga  på Hälleviks Kulturdag. Många besökare ombord. Avmönstring den 14/7 i Hällevil.

Det tredje lägret startade den 14 juli från Hällevik. Under två dagar seglade man runt i skärgården. I Karlshamn startade Östersjöfestivalen den 17/7 och Valkyrien deltog med att segla dagsturer för betalande gäster. Totalt hade man 48 st gäster ombord under dessa seglingar. Det var mycket populärt. Den 20/7 började åter hemresan runt skånska kusten. I stort sett samma besättning deltog och den 24/7 angjordes Limhamn för att skifta besättning.

Fjärde lägret påmönstring den 27 juli i Limhamn. Lägret blev ett vuxenläger med 5st besättningsmän. Härligt sommarväder och ganska lätta vindar i början. Seglingen avslutas den 28/7 i Höganäs med tidigare stopp på Flakfort,Helsingborg och Viken.
Valkyrien var åter i hemmahamnen!

 Övriga aktiviteter under 2019
1. Deltagit i SAR:övningar (Sjöräddningsövning) utanför Råå
2. Våra Torsdagsseglingarna har varit mycket  uppskattade och antalet deltagare har ökat. Nytt för i år var att vi tar ut en avgift för seglatsen. Vilket de flesta tyckte var ok!
3.Våra nya ”dagsseglingar” har varit populära. På dessa seglingar seglar familjer tillsammans med sina barn och har en eller två övernattningar ombord.
4. Studenter från Kina som besökt Kullagymnasiet har seglat med Valkyrien
5. Vi har deltagit i Dansk Treskips förenings möte i Hollbaeck
6. Flera medlemseglingar har genomförts med övernattning

 1. 7. Valkyrien har deltagit i Höganäs kommuns ”Kulturnatt”

  Årsmötet 2019

  Mötet hölls lördagen den 13 april och genomfördes enligt stadgarna .
  Vi tackar även HBS (Höganäs Båtsällskap) för lånet av deras klubbhus.
  Hemsidan
  Gå in på vår hemsida för mer information valkyrien.se
  På hemsidan kan man boka in sig för torsdagseglingar.
  Övrigt
  Årsmötet kommer att hållas lördagen den 18 april kl 14 HBS-klubblokal
 2. Pga covid-19 flyttas mötet till måndagen den 7 september, kl. 18.30. Samma plats.
  Inbetalningsblankett. Se bilaga (nedan)
  Tack

Vi vill återigen tacka våra sponsorer och bidragsgivare under 2019 utan dessa bidrag hade vi inte kunnat driva vår verksamhet.
Välkomna ombord på Valkyrien under 2020!

Nyhamnsläge den 18 november 2019 !

Styrelsen för Kullens Skutseglare

Styrelsen för 2019
Ordförande                           Lars Evaldsson                       Bokningsansvarig
Viceordförande                    Per-Olof Persson                    Webbansvarig,skrov/däck
Sekreterare                           Rolf Andersson                       Sekreterare/Maskinansvarig  
Ledamot                                Anders Wikström                   Ledamot/Teknisk support
Kassör                                    Marcus Bergelin                     In-utbet.Medlemsregister
Ledamot                                Pawel Radzim                         Säkerhet för skrov/rigg        
Ledamot                                Christer Ericsson                    Webb samt underhåll däck/rigg
Ledamot                                Marina Crawford                    Underhåll däck/skrov/rigg
Suppleant                              Karl Axel Åkerblom                Underhåll däck/skrov/rigg

Suppleant                              Lennarth Gustafsson              Underhåll däck/skrov/rigg

Teknisksupport o underhåll      Sören Elén samt Torben Brattström

 

 

Bilaga Inbetalningskort