Från föreningen


Allt tyder på att problemen med Covid-19 inte förbättras inom den närmsta tiden.

Detta kommer att påverka föreningens aktiviteter och seglingar.

Vi kommer att informera fortlöpande här på hemsidan om ändringar som måste göras på grund av Covid-19 viruset.
Styrelsen för Kullens Skutseglare

                                            
 
 
                                                             Följ oss på  Facebook

 

Om Valkyrien


 

söndagen den  18/10 Riggade vi av vår skuta

Nu börjar vinterunderhållet!
  • Vintertäckt!
Den 9 mars 2021.

Vintertäckningen är nu borta. I morgon den 10 mars seglas skutan till Gilleleje  för varvsbesök. Vad som ska göras avgöres i samråd med varvet. Mer om detta senare.

Hoppas att besättningen inte förfryser några kroppsdelar!

Den 11 mars 2021

Sören berättar:

Vi kom iväg i fint men kallt väder och när vi kom fram var vaggan redan i
vattnet och folk väntande så redan vid 11 var vi på land.

Botten ser bra ut, zinken också, så det blir nog inga större saker där.
Har bett om lite extra färg närmre vattenlinjen. De ska också måla det
gröna närmast vattnet om jag tar med färg över nästa gång. Röstjärnen
ska också få lite nytt rostskydd nertill.

Sen ska akterstäven kollas och tätas samt propelleraxel, propeller och
roder kollas. Vi ska få ett pris på att byta vaterbord drygt 4 meter
framme babord. De ska också se vad det kan kosta att byta hela vägen
runt aktern, men det får kanske bli senare.

Den 16 mars 2021

Rapport från varvet:

Vi (Christer och jag) var i Gilleje idag och det var tur att vi senast
bestämt att roder och propelleraxel skulle av för att kollas. När de skulle
lossa rodret så gick det övre fästet av! Kunde ha hänt när som helst tills
havs, särskilt vid riktigt dåligt väder. Det tycks som om fästet någon gång
sågats av och sedan svetsats slarvigt på. När beslagen lossades från
roderbladet så var träet under ruttet och t.o.m. angripet av skeppsmask.
Svårt att komma in under och bakom beslagen med bottenfärg. Så nu ska den
främre tredjedelen av roderbladet sågas av och ersättas med en ny bit.
Propelleraxeln var ok mest sliten där tätningen sitter, vilket innebär att
den kan slitas lite och behöva dras åt någon gång. Om kanske fem år bör det
lagas bättre. Annars är skrovöversynen klar, inget särskilt där. Alla
röstjärn har fått nytt rostskydd och färg. Zinken var ok och bottenfärgen är
förnyad med extra lager vid vattenlinjen.

Den 19 april

Vilken helg! Årsmötet avklarat och skutan riggad, allt under samma helg! Ny däcksbelysning monterad, så nu behöver vi inte snubbla i mörkret. Tack Johan mfl.

Återstår renovering av styrmaskin och inst. av ny radar och autopilot.